Backstugan “Sandåsen” har varit belägen på en åsrygg nära gamla landsvägen i Trollagärde där den uppfördes under 1830-talet. Byggnaden som är en enkelstuga med ett rum och kök har tidvis varit bebodd av två familjer och som mest har nio personer haft sin bostad i den lilla stugan. Flyttades till hembygdsgården 1971.