Backstugan ”Sandåsen” har varit belägen på en åsrygg nära gamla landsvägen i Trollagärde där den uppfördes under 1830-talet. Byggnaden som är en enkelstuga med ett rum och kök har tidvis varit bebodd av två familjer och som mest har nio personer haft sin bostad i den lilla stugan. Flyttades till hembygdsgården 1971.

År 2020 flyttades föreningens soldatföremål till Trollagärdestugan. Stugan ska symbolisera ett soldattorp, liknande det som Vilhelm Moberg föddes i år 1898. Mobergs föräldrahem låg i Moshultamåla. Den stugan är riven sedan lång tid tillbaka. En minnessten är rest på den plats där stugan stod.

I Mobergstugan visar Algutsboda Hembygdsförening brev som Vilhelm Moberg har skrivit till föreningen. Här finns också den cykel som Moberg cyklade på när han besökte människor i byarna. Läs historien om cykeln. Vi visar en bronsbyst av Moberg. Den är skänkt av hans hustru Margareta.

En utställning om Vilhelm Moberg finns här samt även information om samarbetet mellan Algutsboda Hembygdsförening och vänorten Chisago City i Minnesota. Vilhelm Moberg besökte Chisago City och Lindstrom i Minnesota. Han träffade där människor som inspirerade honom till hans Utvandrarepos.