Dokument- och bildarkiv

Ta del av vårt nyhetsbrev och andra dokument. Här finner ni också länkar till Bengt Johanssons bildarkiv.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Se ett urval av bilder från Bengt Johansson fotoarkiv på Flickr. Bengt arbetade som lokalreporter på Barometern Emmaboda 1963 – 1994.