Stallet är Gransjös ”byastall”. Det låg på gamla vägen mot Gransjö vid en stor ek. Denna ek är idag synlig från väg 25 mot Kalmar. När verksamheten i stallet avslutades flyttades det till hembygdsgården. Idag används det som förråd. Stallet är troligtvis från 1800-talets slut.