Persmo gamla skola ligger cirka tre kilometer norr om Eriksmåla invid riksväg 28 och den gamla ”Kungsvägen”. Skolan uppfördes 1879 som folkskola i Eriksmåla skolrote och omfattade från början en enda lektionssal. 1891 byggdes två rum till på den östra gaveln där en lärarbostad inreddes. Skolbyggnaden användes fram till 1929 då man flyttade till den nybyggda skolan i Eriksmåla samhälle. Året därpå, 1930 inköpte hembygdsföreningen den gamla skolan och fick då sin första egentliga samlingslokal. Skolan fungerade sedan som sådan fram till den nya hembygdsparken i Algutsboda anlades. Byggnaden är i dag inredd med bänkar och skolinventarier som en tidstypisk skola från början av 1900-talet.

Skolmuseet visas efter överenskommelse.

Telefon: 076-317 80 15 eller 070-399 10 15.