Knuttimrad torparladugård från Östra Stamphult, bestående av fähus, lada och loge. Flyttades till hembygdsparken 1969.