Ladugården är en knuttimrad torparladugård från Östra Stamphult, bestående av fähus, lada och loge. En utställning av äldre brandsläckare finns här. Ladugården skänktes till hembygdsgården av Oskar Isaksson från Östra Stamphult. Den flyttades till hembygdsparken 1969.