Stekaremålastugan är ett före detta militärboställe som tidigare låg i byn Stekaremåla. Byggnaden har sedan början av 1700-talet varit löneboställe för befälspersoner inom Växjö kompani av Smålands kavalleriregemente. Det var från början ett korpralsboställe men har sedan dess byggts till för att passa högre befälspersoner och är i sin nuvarande utformning ett kaptensboställe. Byggnaden flyttades till hembygdsgården 1957. I storstugan spelades den berömda nattvardsscenen i Vilhelm Mobergs Utvandrarna in.