Stekaremålastugan är ett före detta militärboställe som tidigare låg i byn Stekaremåla. Byggnaden har sedan början av 1700-talet varit löneboställe för befälspersoner inom Växjö kompani av Smålands kavalleriregemente. Det var från början ett korpralsboställe men har sedan dess byggts till för att passa högre befälspersoner och är i sin nuvarande utformning ett kaptensboställe. Byggnaden flyttades till hembygdsgården 1957. I storstugan spelades den berömda nattvardsscenen i Vilhelm Mobergs Utvandrarna in.

I mitten av 1800-talet drogs korpralbostället in, och arrendatorn blev då kronolänsman Sam Follin. Han var född 1808 och hans hustru Helena 1811. De hade sex barn och flera pigor och drängar. År 2023 utspelades här en tidsresa med förskolebarn. De fick då vara med på en dag i ”Sam och hans familjs liv”.