Algutsboda Hembygdsförening har beviljats bidrag från EU:s Landsbygdsprogram med en summa av 40 497 kronor. Föreningen har även fått bidrag från Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Kalmar med 13 499 kronor.

Pengarna har gått till att upprusta en gammal torparladugård i Hembygdsparken. Taket var förstört men ladan har nu fått nytt tak med nya lertegelpannor. Den knuttimrade ladan har tidigare stått i byn Östra Stamphult. Den skänktes av Oskar Isaksson i Östra Stamphult till Algutsboda Hembygdsförening år 1959, då ladan även flyttades till Hembygdsparken. En del av ladan används nu som museum för brandskyddsföremål och i den andra delen pågår arbete med att göra en lekstuga för barn.

Kristoffer Gunnarsson Bygg och Vackamo Plåt/Bygg AB har utfört arbetet med taket.

EU-logga