Vi är certifierade som en Säker föreningsgård 2024-2026. Det innebär att vi utbildat oss inom riskmedvetenhet och skadeförebyggande arbete för att öka säkerheten i och för vår föreningsgård. Föreningens styrelse har också intygat att åtgärder vidtagits som gör föreningen till en ”Säker föreningsgård”.

Läs mer om certifieringen här Sakerforeningsgard.se.