Stenmuren nr 4 har nu kommit! Kalmar Läns Hembygdsförbund ger ut denna tidskrift fyra gånger per år. I detta nummer finns julberättelser från länet. Jan Dzedins (Ivar Kreuger) är gästskrivare och styrelsen presenterar sina julminnen. Nästa nummer kommer ut i mars 2023.

En prenumeration kostar 160 kronor per år för medlem och 200 kronor för icke medlem. Välkommen att prenumerera! Kontakta Ann-Marie Hagelin, e-post ann-marie.hagelin@telia.com. Ann-Marie är kassör i Kalmar Läns Hembygdsförbund.

Julberättelser i tidskriften Stenmuren