Marianne Henningsson (ordförande i Algutsboda Hembygdsförening) och Sven Sjöstedt (från föreningen ”Friends of the Karl Oskar House”) har sammansatt ett 34-sidigt dokument om utvandringen till Amerika och vänorten Chicago City, Minnesota. Dokumentet sammanfattar också delar av den pågående utställningen ”Skrivande” som finns på Algutsboda Hembygdsgård 2021.

Under år 2020 blev Algutsboda Hembygdsförening kontaktad av Sven Sjöstedt från Chisago County, Minnesota. Sven är engagerad i ”Nya Duvemåla” som ligger i Lindstrom i Chisago County i Minnesota. Orterna Chisago City och Algutsboda har varit vänorter sedan början av 1970-talet (avtal skrevs 1999). Kontaktperson i kommunen Chisago City är Doris Zacho. Orten Lindström är vänort med Tingsryds kommun. Både Lindström och Chisago City tillhör Chisago County med andra kända platser som Taylors Falls, Ki Chi Saga-sjön, Stillwater med flera. Dessa platser är kända i Vilhelm Mobergs litteratur.