Årsmötet senareläggs på grund av Coronapandemin. Kallelse till årsmöte kommer att ske när vi vet hur årsmötet ska genomföras.